ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μαθητές και απόφοιτους ότι πρέπει να περάσουν ΑΜΕΣΑ από το σχολείο και να παραλάβουν τους κωδικούς τους για την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων.
Τον Ιούλιο, το σχολείο θα είναι ανοικτό για τη συγκεκριμένη εργασία τις κάτωθι ημέρες:
Πέμπτη 6/7/2017
Πέμπτη 13/7/2017
Παρασκευή 14/7/2017

Υπενθυμίζουμε ότι η τελική ημερομηνία κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων είναι η Παρασκευή 14/7/2017 και η όλη διαδικασία, μετά από την παραλαβή του κωδικού, μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο.