Απουσίες Μαθητών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
με την έναρξη του νέου σχολικού έτους και προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία του σχολείου με τους κηδεμόνες των μαθητών μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου και τη φοίτηση των παιδιών σας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου Βουκολιών

Δικαιολόγηση απουσιών
  • Ο κηδεμόνας έχει το δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 ημερών συνολικά για όλο το σχολικό έτος, όχι όμως πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά. Μέσα σε 10 ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, ο κηδεμόνας πρέπει ο ίδιος με αίτησή του  να δικαιολογήσει τις απουσίες.
  • Για απουσίες πάνω από 2 συνεχόμενες ημέρες απαιτείται βεβαίωση ιατρού ή νοσοκομείου την οποία καταθέτει στο σχολείο με αίτησή του ο κηδεμόνας.
  • Όταν ο μαθητής παίρνει άδεια να φύγει από το σχολείο για έκτακτο λόγο, φεύγει με ευθύνη του γονέα, αφού πρώτα αυτός ενημερωθεί τηλεφωνικά.
  • Μονόωρες απουσίες που οφείλονται σε αργοπορία του μαθητή ή είναι σκόπιμες δεν δικαιολογούνται.


Φοίτηση μαθητών
  • Η φοίτηση για τους μαθητές είναι υποχρεωτική και γενικά δεν πρέπει να απουσιάζουν αδικαιολόγητα. Όταν ο μαθητής απουσιάζει παίρνει τόσες απουσίες όσες είναι οι ώρες μαθημάτων που χάνει. Απουσίες χρεώνονται και στις εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές  γιορτές, περιπάτους κτλ)
  • Το όριο των απουσιών που επιτρέπεται να κάνει ένας μαθητής σε όλο το σχολικό έτος είναι έως 50 αδικαιολόγητες και σύνολο 114 . Σε περίπτωση που ο μαθητής έχει περισσότερες από 114 απουσίες μπορεί η φοίτηση να χαρακτηριστεί επαρκής (δηλαδή περνάει την τάξη) όταν:
    1. Δεν έχει ξεπεράσει τις 50 αδικαιολόγητες
    2. Ο γενικός μέσος όρος των προφορικών (τετραμήνων) είναι μεγαλύτερος του 15