Το σχολείο μας

Ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία

Ιστορία της περιοχής

Ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μαρτυρικό μέρος της Κρήτης.

Ημερομηνίες για την εξέταση και τα αθλήματα των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα  29 Ιουνίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2019-2020) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση  ήταν δεσμευτική.
Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας
δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και
στ)  Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολέςΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ


Εκδόθηκε η Προκηρύξη 
για την εισαγωγή μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων στην Πυροσβεστική, με 
λήξη προθεσμίας Πέμπτη 04/06/2020.

Η Εγκύκλιος καθώς και χρήσιμες Οδηγίες για την Αίτηση είναι 
αναρτημένες στην Ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 
ΚΕΣΥ Χανίων http://dide.chan.sch.gr/kesyp/?p=3001
--
ΚΕΝΤΡΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Κ.Ε.Σ.Υ.) ΧΑΝΙΩΝ
Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
mail: kesyp@dide.chan.sch.gr
Τηλ.: 2821340208, 40106

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γενικού Λυκείου από 25 μαΐου 2020

ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     

Α Λυκείου
1η
Πολ.  παιδεία
Πολ.  παιδεία
Βιολογία
Γυμναστική
Πολ.  παιδεία
2η
Αρχαία
Βιολογία
Θρησκευτικά
Γεωμετρία
Γεωμετρία
3η
Χημεία
Άλγεβρα
Αρχαία
Άλγεβρα
Φυσική
4η
Άλγεβρα
Αρχαία
Χημεία
Χημεία
Αρχαία
5η
Έκθεση
Αρχαία
Γεωμετρία
Βιολογία
Βιολογία
6η
Έκθεση
Χημεία
Θρησκευτικά
Project
Άλγεβρα


ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Β΄
Λυκείου

1η
Βιολογία
Project
ΠΔ Αρετάκη
Χημεία
Βιολογία
2η
Άλγεβρα
Αρχαία
Βιολογία
Βιολογία
Αρχαία
3η
Νεολ Γλώσσα
Θρησκευτικά
Άλγεβρα
Γυμναστική
Η/Υ
4η
Νεολ Γλώσσα
Θρησκευτικά
Γεωμετρία
ΒΑΚΕ (ΘΕΩ
Φυσ. Κατ (θετ)
Άλγεβρα
5η
Γεωμετρία
Χημεία
Project
Αρχαία
Φιλοσοφία
6η
ΒΑΚΕ  (ΘΕΩΡ)
Μαθ κατ (ΘΕΤ)
ΠΔ
ΒΑΚΕ (ΘΕΩΡ)
Μαθ. Κατ (θετ)
Ιστορία
ΦιλοσοφίαΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Γ΄
Λυκείου
1η
Κενό
Κενό
Κενό
Κενό
Κενό

2η
ΘΕΩΡ
Θρησκευτικά
Κενό
Κενό
Αρχαία
ΚΕΝΟ
ΘΕΤ
Κενό
Κενό
Φυσική
Χημεία
ΟΙΚ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ

3η
ΘΕΩΡ
Κενό
ΑΡΧΑΊΑ
Κοινωνιολογία
Κενό
Αρχαία
ΘΕΤ
Κενό
χημεία
Χημεία
Χημεία
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
ΑΟΘ Γιακουμ
ΑΟΘ
Πληροφορική
ΆΟΘ

4η
ΘΕΩΡ
Κοινονιολογία
Κενό
Αρχαία
Κενό
Κοινωνιολογία
ΘΕΤ
Χημεία
Χημεία
Κενό
Μαθηματικά Θ/Ο
Φυσική
ΟΙΚ
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική

5η
ΘΕΩΡ
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ
Χημεία
Μαθηματικά
Κενό
Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο
Κενό

6η
ΘΕΩΡ
Λιόδη αρχαία
Αρχαία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Κενό
ΘΕΤ
Χημεία
Μαθηματικά

Μαθηματικά Θ/Ο
Κενό
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο

Κενό