Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης ΕΠΑΛ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα  27/6/17 μέχρι τις 7/7/17 το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών ΕΠΑΛ θα δέχεται νέες δηλώσεις προτίμησης, ενώ οι εγγραφές για αυτούς τους μαθητές θα πραγματοποιηθούν από 10-17/7/17,  τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων. 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους μετεξεταστέους μαθητές των σχολείων τους , μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, για τις παραπάνω προθεσμίες, καθώς επίσης και τους ήδη απόφοιτους  μαθητές τους, οι οποίοι πιθανόν δεν ενεγράφησαν κατά το πρώτο στάδιο της υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης.
Κατά παρόμοιο τρόπο καλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ να ενημερώσουν τους προαχθέντες της Α΄ Τάξης των σχολείων τους για την ενδεχόμενη εγγραφή τους σε τομέα Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ.