Υπεύθυνοι Τμημάτων

Σχολικό Έτος 2016 - 2017 

Τμήμα Υπεύθυνος
A1 Καφετζή Ελένη
A2 Κατοίκος Χρυσόστομος
Β1 Λιόδη Αγγελική
Β2 Παπαδάκη Μαρία
Γ1 Βασιλάκη Άννα
Γ2 Τσίμας Γεώργιος