Το σχολείο μας

Ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία

Ιστορία της περιοχής

Ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μαρτυρικό μέρος της Κρήτης.

Πρόγραμμα από 1 εώς 5 Ιουνίου


ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     

Α Λυκείου
1η
Πολ.  παιδεία
Κείμενα
Βιολογία
Αρχαία
Πολ.  παιδεία
2η
Βιολογία
Χημεία
Χημεία
Άλγεβρα
Χημεία
3η
Φυσική
Project
Έκθεση
Γεωμετρία
Φυσική
4η
Άλγεβρα
Γυμναστική
Αγγλικά
Ιστορία
Βιολογία
5η
Έκθεση
Αρχαία
Ιστορία
Project
Άλγεβρα
6η

Βιολογία
Θρησκευτικά
Γυμναστική
Αρχαία


ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Β΄
Λυκείου

1η
Βιολογία
Project
ΠΔ Αρετάκη
Χημεία
Βιολογία
2η
Άλγεβρα
Κείμενα
Άλγεβρα
Ιστορία
Αρχαία
3η
Νεολ Γλώσσα
Αρχαία
Αγγλικά
Γυμναστική
Η/Υ
4η
Νεολ Γλώσσα
Μαθηματ  (κατευθ)
ΒΑΚΕ
Γεωμετρία
Αρχαία  (ΘΕΩ
Φυσ. Κατ (θετ)
Άλγεβρα
5η
Αρχαία (ΘΕΩ
Φυσ. Κατ (θετ)
Χημεία
Φυσική   (κατευθ)
ΒΑΚΕ
Κείμενα
Φιλοσοφία
6η

Θρησκευτικά
Φυσική
Αγγλικά
Φιλοσοφία
ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Γ΄
Λυκείου
1η
Παρασκευαίδη
Γυμναστική
Κενό
Γυμναστική
Κενό

2η
ΘΕΩΡ
Παρασκευαίδη
Αρχαία
Κενό
Ιστορία
Κενό
ΘΕΤ
Φυσική
Κενό
Φυσική
Κενό
ΟΙΚ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
Κενό

3η
ΘΕΩΡ
Ιστορια 
Ιστορια 
Κοινωνιολογία
Ιστορία
Κοινωνιολογία
ΘΕΤ
Χημεία
Φυσική
ΦΥΣΙΚΉ
Χημεία
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
ΑΟΘ Γιακουμ
ΑΟΘ

ΑΟΘ

4η
ΘΕΩΡ
Κοινονιολογία
Ιστορια 
Αρχαία
Αρχαία
Αρχαία
ΘΕΤ
Χημεία
Χημεία
ΦΥΣΙΚΉ
Μαθηματικά Θ/Ο
Κενό
ΟΙΚ
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική
ΑΟΘ

5η
ΘΕΩΡ
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία

Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ
Χημεία
Μαθηματικά
Χημεία
Μαθηματικά Θ/Ο
Φυσική
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο
Πληροφορική
Πληροφορική

6η
ΘΕΩΡ

Αρχαία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Κενό
ΘΕΤ

Μαθηματικά

Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ

Κενο
ΑγγλικάΗμερομηνίες για την εξέταση και τα αθλήματα των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα  29 Ιουνίου 2020  μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2019-2020) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ  καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση  ήταν δεσμευτική.
Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο
γ) βεβαίωση οπτικής οξύτητας
δ) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση
ε) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση και
στ)  Ιατρική Βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων.
Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Η Ιατρική Βεβαίωση για COVID-19 μπορεί να έχει εκδοθεί από ιατρό με ειδικότητα γενικού ιατρού, παιδιάτρου, παθολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου και λοιπών συναφών παθολογικών ειδικοτήτων. Τα ως άνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στο ειδικό πεδίο ενημέρωσης «Αθλητισμός & COVID 19» και στην ενότητα «Υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές σχολές