Ωράριο Σχολείου

Ώρα Έναρξη Λήξη Διάρκεια Διαλείμματος
08:10 08:55 10 λεπτά
09:05 09:50 10 λεπτά
10:00 10:45 5 λεπτά
10:50 11:35 5 λεπτά
11:40 12:20 5 λεπτά
12:25 13:05 5 λεπτά
13:10 π.μ. 13:45 5 λεπτά