Το σχολείο μας

Ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία

Ιστορία της περιοχής

Ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μαρτυρικό μέρος της Κρήτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 ΤΜΗΜΑ Α1 ΤΜΗΜΑ Α2 ΤΜΗΜΑ Β1 ΤΜΗΜΑ Γ1
ΤΟΠΟΘΕΤHΣΕIΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ ΦΑΣΗΣ