Το σχολείο μας

Ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία

Ιστορία της περιοχής

Ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μαρτυρικό μέρος της Κρήτης.

Αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020-21

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Α-Δ) ΜΑΘΗΤΗ/ΡΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ  2021.

Υποβάλλεται/αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ τάξης ημερήσιου ή της Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού  ΓΕΛ. Με την Αίτηση – Δήλωση (Α-Δ) ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

- Την Ομάδα Προσανατολισμού στα 4 μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά, για να έχει πρόσβαση σε ένα μόνο πεδίο. Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού οδηγεί σε ένα ΜΟΝΟ επιστημονικό πεδίο, ειδικά η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας οδηγεί ή στο 2ο πεδίο με Μαθηματικά ή στο 3ο πεδίο με Βιολογία.

-  Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

- Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας/Σχολές του Λιμενικού Σώματος - (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ) - για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.  Όσον αφορά αυτές τις Σχολές επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία  της Α-Δ είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή στα παραπάνω Τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό ή στην Αστυνομία ή στην Πυροσβεστική ή στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις  προκηρύξεις  που θα εκδώσουν  τα αρμόδια Υπουργεία. Αντίθετα, ο υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά το στοιχείο 19.γ)6) για να μπορέσει να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί από το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων, ώστε να συμμετάσχει στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Α-Δ υποβάλλεται/αποστέλλεται με e-mail στο Λύκειο φοίτησης του μαθητή, στο διάστημα 25-11 ως 30-11-2020 και εκφράζει την αυθεντική βούληση του μαθητή. Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν. Γενικά οι μαθητές υποβάλλουν την Α-Δ στο Λύκειό τους χωρίς δικαιολογητικά. Με νεώτερες οδηγίες, αργότερα, όλοι οι υποψήφιοι θα επιδείξουν ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους, προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή καταχώρηση του κωδικού 13. Υποψήφιοι από ξένα σχολεία και υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ χρειάζονται επιπλέον προϋποθέσεις ή/και δικαιολογητικά που θα πληροφορηθούν από το Λύκειό τους. Οι υποψήφιοι για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες πρέπει να είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ειδικά για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ (αναλύονται στη σχετική εγκύκλιο)

1.                   Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε μάθημα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Τα μόρια εισαγωγής προκύπτουν από τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα κάθε ομάδας με ορισμένους συντελεστές βαρύτητας.

2. Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε δύο από τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που δηλώνει.

3.  Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα:

α) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ/Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ/Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./ Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ./Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Παν/μίου Αιγαίου/Τουρισμού του Ιονίου Παν/μίου → «Αγγλικά».

β) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ  → «Γαλλικά».

γ) Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ → «Γερμανικά».

δ) Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ / Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ → «Ιταλικά».

ε) Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ → «Ισπανικά».

στ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. /  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ /  Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας / Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης →ένα από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

ζ) Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου → δύο από: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά».

η) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ → στα δύο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

θ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. /  Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. →στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ (Συμπληρώνονται μόνο τα γκρι στοιχεία)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-13:  Συμπλήρωσε με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα/αριθμούς τα ζητούμενα στοιχεία, πλην του 9 &10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 14,15,17: Αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν από το Λύκειο, ΟΧΙ από τον υποψήφιο. (Η παρ. 16 δε συμπληρώνεται)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 :  Επιλέγεις με Χ, αν είσαι υποψήφιος ΜΟΝΟ για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής

                        19α : Επιλέγεις με Χ μία Ομάδα Προσανατολισμού που οδηγεί σε ένα ΜΟΝΟ επιστημονικό πεδίο με πανελλαδικές εξετάσεις στα 4 συγκεκριμένα μαθήματα. Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας επιλέγουν ή το 2ο πεδίο με Μαθηματικά ή το 3ο πεδίο με Βιολογία, σύμφωνα με το μάθημα που παρακολουθούν.

                                                                19β:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς να εξεταστείς πανελλαδικά σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα.

                                                                19γ:  Επιλέγεις με Χ, αν επιθυμείς κάποια/ες από τις επιλογές (η δήλωση για τα ΤΕΦΑΑ είναι υποχρεωτική).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18 και 19. β) 10+11):  Όποιος υποψήφιος/α επιλέξει ή το 18 ή το 19 β) 10+11, απαιτείται επιπλέον να υποβάλει και    τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) για τα 3 Μουσικά Τμήματα.


1.  ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………

2. ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………….

3. ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ………………………………………………………..

4. ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………………..………….

5. ΤΑΧ/ΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :…………………………………………….,……….

6. ΤΗΛΕΦΩΝΑ: …………………………………………………………….……..……

7. ΦΥΛΟ (ΑΓΟΡΙ ή ΚΟΡΙΤΣΙ): …………………………………………………...

8.ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: …………………………………………………………………..

9. & 10.    ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ  ή  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ/Η : ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ

11. & 12.  ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ή ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

                 (επιλέγεις ένα από τα δύο):   ……………………………………………..       

13.  Α.Δ.Τ./ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ:  ………………………………………..

14. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ:

15. ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ:

16. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ/ΗΣ  (περ.10), ΚΩΔΙΚΟΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: (δεν συμπληρώνεται)

17. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

 

18. ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α  ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνεις το Παράρτημα και τίποτα από το παρακάτω στοιχείο 19.

 


19.  Δηλώνω  ότι τα ανωτέρω ατομικά μου στοιχεία είναι ακριβή.Επίσης δηλώνω με την  ένδειξη Χ   ή   συμπληρώνω στο αντίστοιχο γκρι κενό πλαίσιο, τις παρακάτω επιλογές:

 

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τέσσερα (4) μαθήματα της οποίας θα εξεταστώ πανελλαδικά, για να έχω πρόσβαση σε ένα μόνο επιστημονικό πεδίο (επίλεξε με Χ)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΠ= Ομάδας Προσανατολισμού

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ένα κουτάκι με Χ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1Ο ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΟΠ)   3. ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΠ)   4. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (ΟΠ)

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

2Ο ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΟΠ)    3. ΧΗΜΕΙΑ (ΟΠ)    4. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΟΠ)

 

3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΦΥΣΙΚΗ (ΟΠ)    3. ΧΗΜΕΙΑ (ΟΠ)    4. ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΟΠ)

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΟΠ)    3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΟΠ)   4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΟΠ)

 

 

β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμώ να εξεταστώ (επίλεξε με Χ)

1) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ   ΚΑΙ   2) ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

3) ΑΓΓΛΙΚΑ

 

4) ΓΑΛΛΙΚΑ

 

5) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

6) ΙΤΑΛΙΚΑ

 

7) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

 

8) ΑΡΜΟΝΙΑ   ΚΑΙ   9) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 

 

Τα 2 μουσικά μαθήματα για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής.

10) ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ        11) ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Αν επιλέξεις αυτό το κουτάκι, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσεις και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

γ)Αν τυχόν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος για Σχολές Στρατιωτικές/Αστυνομικές/Πυροσβεστικές/Λιμενικού (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι με τα εσπερινά ΓΕΛ), για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τα ΤΕΦΑΑ  (επίλεξε με Χ)

1) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

2) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

 

3) ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

4) ΣΧΟΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 

5) ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

 

6) ΤΕΦΑΑ (υποχρεωτική δήλωση)

 

 

 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥ. Με νεότερες οδηγίες, αργότερα, με την παρουσία μου στο σχολείο, θα επιβεβαιώσω οριστικά τα στοιχεία και τις επιλογές μου και θα προσκομίσω τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων από 23 Νοεμβρίου 2020

 Ωράριο λειτουργίας για Γυμνάσιο και ΓΕΛ Βουκολιών

Διδακτική ώρα

Ωράριο

Διάρκεια μαθήματος

Διάλειμμα

1η

08:15-08:50

35’

15’

2η

09:05-09:40

35’

20’

3η

10:00-10:35

35’

20’

4η

10:55-11:30

35’

15’

5η

11:45-12:20

35’

15’

6η

12:35-13:10

35’

15’

7η

13:25-14:00

35’ΓΕΛ Βουκολιών Webex Rooms

Τηλέφωνα webex

21-1990-2394 ή 21-1198-1029

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Room webex

Access Code

1

ΑΔΑΜΙΔΗΣ

ΑΔΑΜ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/adadamidis

121 647 2721

2

ΑΜΟΥΝΤΖΑ

ΛΗΔΑ

https://minedu-primary.webex.com/meet/alidakleio

121 600 2476

3

ΑΡΕΤΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/stearetaki

121 245 0929

4

ΒΟΥΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/iovouraki

1219170036

5

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/iogiakmak

6

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/migiannop

124 419 0398

7

ΚΑΒΑΖΗΣ

ΝΙΚΟΣ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/nkavazis

8

ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/catoikos

1215020427

9

ΚΑΦΕΤΖΗ

ΕΛΕΝΗ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/elkafetz

121 717 7457

10

ΛΙΟΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/angliodi

121 228 2978

11

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/msmaragda

12

ΜΠΑΣΔΑΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/ebasdani

13

ΠΑΝΤΟΥΛΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/vapantoula

121 333 3523

14

ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/mairi

15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ

ΑΝΝΑ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/anna_p

1219052408

16

ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/vpontikaki

1240610852

17

ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

https://minedu-secondary.webex.com/meet/panfrag

121 084 9400