Το σχολείο μας

Ένα κτίριο με μεγάλη ιστορία

Ιστορία της περιοχής

Ένα ιστορικό και ταυτόχρονα μαρτυρικό μέρος της Κρήτης.

ΝΕΟ Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας Λυκείου Βουκολιών
Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας γενικού Λυκείου Bουκολιών
Δευτέρα
Ταξη
Ώρα
Καθηγητής –μάθημα
Διεύθυνση ηλεκτρονικής τάξης
Α
Τάξη
10:30-12:00
Αρετάκη – Έκθεση
12:30-13:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
14:40-15:40
Αδαμίδης – Χημεία
Β
Τάξη
09:00-10:30
Λιόδη Αγγελική Έκθεση
10:45-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
12:30-14:00
Βουράκη -Φυσική
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Παρασκευαΐδου (Έκθεση)
12:30-14:00
Φραγκεδάκης –Πληροφ
Τρίτη
Α
Τάξη
10:30-11:30
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:30-14:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
Β
Τάξη
10:30-11:30
Αδαμίδης – Χημεία
11:45-12:45
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
13:00-14:00
Σπελέτα – Θρησκευτικά

Γ
Τάξη
10:30-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
12:30-14:00
Βουράκη -Φυσική
9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογ
με το zoom
Τετάρτη
Α
Τάξη
10:30-11:30
Διαμαντή Δ. εικαστ
11:45-12:45
Σπελέτα – Θρησκευτικά
13:00-13:45
Βουράκη -Φυσική
Β
Τάξη
09:00-09:45
Καφετζή- Αγγλικά
10:30-12:00
Αρετάκη Φιλ.ΠΔ
14:00-14:45
Βουράκη -Φυσική κατευθ
Παρασκευαΐδη Αρχ-κατ.
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Γιακουμάκης – Κοινων.
15:00-16:00
Φραγκεδάκης –Πληροφ
Αδαμίδης – Χημεία
Πέμπτη
Α
Τάξη
09:00-09:45
Καφετζή Ιστορία
10:00-10:45
Καφετζή Αγγλικά
11:00-11:45
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
12:00-13:00
Γιακουμάκης – Πολ. Παιδ
14:00-15:00
Αδαμίδης – Χημεία
Β
Τάξη
10:30-12:00
Λιόδη Αγγελική έκθ
12:30-13:30
Αδαμίδης – Χημεία
13:45-14:45
Γιακουμάκης - ΒΑΚΕ
Κουμπανάκη –Μαθ/κατ
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
10-11.30
Παρασκευαΐδη- Iστορία
9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογ.)
με το zoom
Παρασκευή
Α
Τάξη
10:30-11:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
11:45-13:00
Παρασκευαΐδη-κείμενα
14:00-15:00
Βουράκη -Φυσική
Β
Τάξη
10:45-12:00
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:15-13:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
14:30-15:15
Αδαμίδης – Βιολ
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Γιακουμάκης - Οικονομία
12:30-14:00
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:30-14:00
Αδαμίδης – Βιολ
Φραγκεδάκης –Πληροφ