Εργασίες Μαθητών 2013-2014


Διαχείριση Φυσικών Πόρων
στα πλαίσια του μαθήματος Διαχείριση Φυσικών Πόρων - μάθημα επιλογής της Β' Λυκείου - πραγματοποιήθηκε μια εργασία με θέμα: Λαμπτήρες Φθορισμού - Πυράκτωσης