Καθηγητές 2021-22

Α / Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Τσατσαρώνης Ευθύμιος Φιλόλογος - Διευθυντής
2 Παπαδάκη Μαρία Φιλόλογος
3 Χαυδατούρη Πελαγία Φιλόλογος
4 Γεωργιακάκη Αικατερίνη Μαθηματικός
5 Ροβιθάκη Σιδερένια Μαθηματικός
6 Βιολάκης Ευστράτιος Φυσικός
7 Αδαμίδης Αδάμ Χημικός
8 Κωσταντινοπολυλου Μαρία Βιολόγος
9 Γιακουμάκης Ιωάννης Οικονομολόγος
10 Φραγκεδάκης Παναγιώτης Πληροφορικής
11 Σπυροπούλου Ευαγγελία Θεολόγος
12 Μαραγκουδάκης Αναστάσιος Φυσικής Αγωγής
13 Τσατάλα Έλλη Αγγλικών
14 Ποντικάκη Βασιλική Γαλλικών