Αξιολόγηση προσφορών εκδρομής Α λυκείου

 


Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη της εκδρομής της Α λυκείου όπως αυτής συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή του λυκείου στον σύνδεσμο που ακολουθεί

ΕΔΩ