Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων γενικού Λυκείου από 25 μαΐου 2020

ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     

Α Λυκείου
1η
Πολ.  παιδεία
Πολ.  παιδεία
Βιολογία
Γυμναστική
Πολ.  παιδεία
2η
Αρχαία
Βιολογία
Θρησκευτικά
Γεωμετρία
Γεωμετρία
3η
Χημεία
Άλγεβρα
Αρχαία
Άλγεβρα
Φυσική
4η
Άλγεβρα
Αρχαία
Χημεία
Χημεία
Αρχαία
5η
Έκθεση
Αρχαία
Γεωμετρία
Βιολογία
Βιολογία
6η
Έκθεση
Χημεία
Θρησκευτικά
Project
Άλγεβρα


ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Β΄
Λυκείου

1η
Βιολογία
Project
ΠΔ Αρετάκη
Χημεία
Βιολογία
2η
Άλγεβρα
Αρχαία
Βιολογία
Βιολογία
Αρχαία
3η
Νεολ Γλώσσα
Θρησκευτικά
Άλγεβρα
Γυμναστική
Η/Υ
4η
Νεολ Γλώσσα
Θρησκευτικά
Γεωμετρία
ΒΑΚΕ (ΘΕΩ
Φυσ. Κατ (θετ)
Άλγεβρα
5η
Γεωμετρία
Χημεία
Project
Αρχαία
Φιλοσοφία
6η
ΒΑΚΕ  (ΘΕΩΡ)
Μαθ κατ (ΘΕΤ)
ΠΔ
ΒΑΚΕ (ΘΕΩΡ)
Μαθ. Κατ (θετ)
Ιστορία
ΦιλοσοφίαΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Γ΄
Λυκείου
1η
Κενό
Κενό
Κενό
Κενό
Κενό

2η
ΘΕΩΡ
Θρησκευτικά
Κενό
Κενό
Αρχαία
ΚΕΝΟ
ΘΕΤ
Κενό
Κενό
Φυσική
Χημεία
ΟΙΚ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ

3η
ΘΕΩΡ
Κενό
ΑΡΧΑΊΑ
Κοινωνιολογία
Κενό
Αρχαία
ΘΕΤ
Κενό
χημεία
Χημεία
Χημεία
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
ΑΟΘ Γιακουμ
ΑΟΘ
Πληροφορική
ΆΟΘ

4η
ΘΕΩΡ
Κοινονιολογία
Κενό
Αρχαία
Κενό
Κοινωνιολογία
ΘΕΤ
Χημεία
Χημεία
Κενό
Μαθηματικά Θ/Ο
Φυσική
ΟΙΚ
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική

5η
ΘΕΩΡ
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ
Χημεία
Μαθηματικά
Κενό
Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο
Κενό

6η
ΘΕΩΡ
Λιόδη αρχαία
Αρχαία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Κενό
ΘΕΤ
Χημεία
Μαθηματικά

Μαθηματικά Θ/Ο
Κενό
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο

Κενό