Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας της Α΄ και Β΄ λυκείου από 11/5/2020


Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας γενικού Λυκείου Bουκολιών από 11 Μαΐου
Για την Α΄και Β΄τάξη
Δευτέρα
Ταξη
Ώρα
Καθηγητής –μάθημα
Διεύθυνση ηλεκτρονικής τάξης
Α
Τάξη
09:00-09:45
Γιακουμάκης – Πολ. Παιδ
2η
10:00-10:40
Αδαμίδης – Βιολογία
3η
10:50-11:40
Βουράκη -Φυσική
4η
11:50-12:40
Κουμπανάκη –Μαθημ
12:50-14:00
Αρετάκη – Έκθεση

Β
Τάξη
1η
09:00-09:45
Αδαμίδης – Βιολογία
2η
10:00-10:40
Κουμπανάκη –Μαθημ
3η
10:50-11:40
Λιόδη Αγγελική Έκθεση
4η
11:50-12:40
Λιόδη Αγγελική Έκθεση
5η
12:50-14:00
Αδαμίδης – Xημεία
Τρίτη
Α
Τάξη
09:00-09:45
Παρασκευαΐδη –Κείμενα
2η
10:00-10:40
Αδαμίδης – Χημεία
3η
10:50-11:40
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
4η
11:50-12:40
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:50-14:00
Γιακουμάκης – Πολ. Παιδ

Β
Τάξη
09:00-09:45
Αδαμίδης  
2η
10:00-10:40
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
3η
10:50-11:40
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
4η
11:50-12:40
Αδαμίδης –Χημεία
12:50-14:00
Σπελέτα – Θρησκευτικά
Τετάρτη
Α
Τάξη
09:00-09:40
Καφετζή Ιστορία
2η
10:00-10:40
Διαμαντή Δ. εικαστ
Φραγκεδάκης εφ.πληρ
3η
10:50-11:40
Διαμαντή Δ. εικαστ
Φραγκεδάκης εφ.πληρ
4η
11:50-12:40
Αδαμίδης -Βιολογία
12:50-14:00
Σπελέτα – Θρησκευτικά

Β
Τάξη
09:45-10:25
Καφετζή –Αγγλικά
2η
10:30-11:15
Κουμπανάκη –Μαθημ
3η
11:20-12:00
Αρετάκη – ΠΔ
4η
12:20-13:00
Βουράκη -Φυσική
13:10-14:00
Σπελέτα – Θρησκευτικά
Πέμπτη
Α
Τάξη
09:00-09:45
Καφετζή –Αγγλικά
2η
10:00-10:45
Κουμπανάκη –Αλγεβρα
3η
11:00-11:45
Αδαμίδης – Χημεία
4η
12:00-13:00
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή

Β
Τάξη
10:00-10:45
Λιόδη Αγγελική Ιστορί
2η
11:00-11:45
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
3η
12:00-13:00
Αδαμίδης – Χημεία
4η
13:10-14:00
Παρασκευαΐδη –αρχ/κατ
Βουράκη –Φυσική κατεύθ
Παρασκευή
Α
Τάξη
10:00-10:40
Γιακουμάκης – Πολ. Παιδ
2η
10:50-11:40
Βουράκη -Φυσική
3η
11:45-12:25
Κουμπανάκη –Μαθημ
4η
12:50-14:00
Αδαμίδης – Χημεία

Β
Τάξη
09:00-09:45
Αδαμίδης – Βιολ
2η
10:00-10:40
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
3η
10:50-11:40
Φραγκεδάκης εφ.πληρ
4η
11:50-12:40
Αρετάκη – Φιλοσοφία
12:50-14:00
Αρετάκη – Φιλοσοφία