Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων από 18-22 Μαΐου 2020

Στις 8:15 το πρωί  της Δευτέρας 18 Μαΐου ξεκινούν τα μαθήματα με το ακόλουθο πρόγραμμα για τηνΑ΄τάξη 
Α1 : Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
Α2: Τρίτη και Πέμπτη για την πρώτη εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα αντιστρέφονται οι ημέρες 
Πρόγραμμα -
ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     

Α Λυκείου
1η
Πολ.  παιδεία
Κείμενα
Βιολογία
Πολ.  παιδεία
Πολ.  παιδεία
2η
Έκθεση
Χημεία
Χημεία
Άλγεβρα
Γεωμετρία
3η
Έκθεση
Γεωμετρία
Άλγεβρα
Αρχαία
Πολ.  παιδεία
4η
Άλγεβρα
Αρχαία
Αρχαία
Νεολ. Γλώσσα
Χημεία
5η
Αρχαία (Λιόδη
Αρχαία
Βιολογία
Νεολ. Γλώσσα
Άλγεβρα
6η

Πολ.  παιδεία
Εφαρμογές  πληροφ
Γεωμετρία
Αρχαία  
Β΄Τάξη


ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Β΄
Λυκείου

1η
(κενό)
Project
ΠΔ Αρετάκη
Χημεία
Βιολογία
2η
Άλγεβρα
Κείμενα
Άλγεβρα
Φιλοσοφία
Αρχαία
3η
Νεολ Γλώσσα
Αρχαία
ΠΔ Αρετάκη
Φιλοσοφία
Η/Υ
4η
Νεολ Γλώσσα
ΒΑΚΕ (ΘΕΩΡ)
Μαθ. Κατ (θετ)
Γεωμετρία
Ιστορία
Φιλοσοφία
5η
Αρχ. Κατ (ΘΕΩΡ)
Μαθ κατ (ΘΕΤ)
Χημεία
ΒΑΚΕ (ΘΕΩΡ)
Μαθ. Κατ (θετ)
Βιολογία
Ιστορία
6η
Αρχ. Κατ (ΘΕΩΡ)
Μαθ κατ (ΘΕΤ)
Θρησκευτικά
ΒΑΚΕ (ΘΕΩΡ)
Μαθ. Κατ (θετ)
ΠΔ Αρετάκη
Φιλοσοφία

Θρησκευτικά

Γ΄ Τάξη

ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Γ΄
Λυκείου
1η
Παρασκευαίδη
Κενό
Κενό
Κενό
Κενό

2η
ΘΕΩΡ
Παρασκευαίδη
Αρχαία
Κενό
Αρχαία
Κοινωνιολογία
ΘΕΤ
Κενο
Κενό
Χημεία
Χημεία
ΟΙΚ
ΑΟΘ
Κενό
ΑΟΘ
Κενό

3η
ΘΕΩΡ
Ιστορια 
Ιστορια 
Αρχαία
Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ
(κενό)
Χημεία
Χημεία
Βιολογία Υγείας
Βιολογία Υγείας
ΟΙΚ
ΑΟΘ Γιακουμ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο

4η
ΘΕΩΡ
Κοινονιολογία
Ιστορια 
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ
 (κενό)
Χημεία
Χημεία
Βιολογία Υγείας
Κενό
ΟΙΚ
Πληροφορική
Πληροφορική
Πληροφορική
Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο

5η
ΘΕΩΡ
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία
Αρχαία
Κενό
Κενό
ΘΕΤ
(κενό)
Μαθηματικά
Κενό
κενό
Βιολογία υγείας
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο
Πληροφορική
ΑΟΘ
Πληροφορική

6η
ΘΕΩΡ
Λιόδη αρχαία
Αρχαία
Λατινικά κατεύθ

Κενό
ΘΕΤ
(κενό)
Μαθηματικά


Κενό
ΟΙΚ
Πληροφορική
Κενο


ΑΟΘ
Θρησκευτικά

Λατινικά κατεύθ