ΝΕΟ Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας Λυκείου Βουκολιών
Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας γενικού Λυκείου Bουκολιών
Δευτέρα
Ταξη
Ώρα
Καθηγητής –μάθημα
Διεύθυνση ηλεκτρονικής τάξης
Α
Τάξη
10:30-12:00
Αρετάκη – Έκθεση
12:30-13:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
14:40-15:40
Αδαμίδης – Χημεία
Β
Τάξη
09:00-10:30
Λιόδη Αγγελική Έκθεση
10:45-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
12:30-14:00
Βουράκη -Φυσική
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Παρασκευαΐδου (Έκθεση)
12:30-14:00
Φραγκεδάκης –Πληροφ
Τρίτη
Α
Τάξη
10:30-11:30
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:30-14:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
Β
Τάξη
10:30-11:30
Αδαμίδης – Χημεία
11:45-12:45
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
13:00-14:00
Σπελέτα – Θρησκευτικά

Γ
Τάξη
10:30-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
12:30-14:00
Βουράκη -Φυσική
9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογ
με το zoom
Τετάρτη
Α
Τάξη
10:30-11:30
Διαμαντή Δ. εικαστ
11:45-12:45
Σπελέτα – Θρησκευτικά
13:00-13:45
Βουράκη -Φυσική
Β
Τάξη
09:00-09:45
Καφετζή- Αγγλικά
10:30-12:00
Αρετάκη Φιλ.ΠΔ
14:00-14:45
Βουράκη -Φυσική κατευθ
Παρασκευαΐδη Αρχ-κατ.
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Γιακουμάκης – Κοινων.
15:00-16:00
Φραγκεδάκης –Πληροφ
Αδαμίδης – Χημεία
Πέμπτη
Α
Τάξη
09:00-09:45
Καφετζή Ιστορία
10:00-10:45
Καφετζή Αγγλικά
11:00-11:45
Κατοίκος-Φυσική Αγωγή
12:00-13:00
Γιακουμάκης – Πολ. Παιδ
14:00-15:00
Αδαμίδης – Χημεία
Β
Τάξη
10:30-12:00
Λιόδη Αγγελική έκθ
12:30-13:30
Αδαμίδης – Χημεία
13:45-14:45
Γιακουμάκης - ΒΑΚΕ
Κουμπανάκη –Μαθ/κατ
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Κουμπανάκη –Μαθημ
10-11.30
Παρασκευαΐδη- Iστορία
9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογ.)
με το zoom
Παρασκευή
Α
Τάξη
10:30-11:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
11:45-13:00
Παρασκευαΐδη-κείμενα
14:00-15:00
Βουράκη -Φυσική
Β
Τάξη
10:45-12:00
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:15-13:30
Κουμπανάκη –Μαθημ
14:30-15:15
Αδαμίδης – Βιολ
Γ
Τάξη
10:30-12:00
Γιακουμάκης - Οικονομία
12:30-14:00
Λιόδη Αγγελική Αρχαία
12:30-14:00
Αδαμίδης – Βιολ
Φραγκεδάκης –Πληροφ