Νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας


Πρόγραμμα μαθημάτων ΓΕΛ  Βουκολιών για σύγχρονη επικοινωνία
Δευτέρα
Ώρα
Καθηγητής – Μάθημα
URL
10:00-11:15
Φραγκεδάκης -Πληροφορική

11:45-13:00
Παρασκευαΐδη (Έκθεση)

Τρίτη
10:00-11:15
Βουράκη -Φυσική

10:00-11.15
Παρασκευαΐδη- Iστορία

11:45-13:00
Κουμπανάκη -Μαθηματικά

9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογία) με το zoom

Τετάρτη
10:00-11:15
Γιακουμάκης – Κοινων.

11:45-13:00
Αδαμίδης – Χημεία

Πέμπτη
10:00-11:15
Κουμπανάκη (Μαθηματικά)

11:45-13:00
Παρασκευαΐδη- Iστορία

9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογία) με το zoom

Παρασκευή
10.00- 11.15
Αδαμίδης- Βιολογία Α΄ Τευχ

11:45-13:00
Γιακουμάκης - Οικονομία