Μείωση της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Την αναδιάταξη και μείωση της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται προφορικά ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
Ενημερωθείτε για την νέα ύλη ΕΔΩ