ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21».
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/
γίνονται οι εγγραφές των μαθητών.
Αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ