Ωρολόγιο πρόγραμμα από 9 Ιουνίου

ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
     

Α Λυκείου
1η
Κείμενα
Πολιτική παιδεία
έκθεση
Πολ.  παιδεία
2η
Χημεία
Επιλογή
Project
Χημεία
3η
Project
Επιλογή
Άλγεβρα
Φυσική
4η
Γυμναστική
Χημεία
Ιστορία
Κείμενα
5η
Αρχαία
Ιστορία
Γεωμετρία
Άλγεβρα
6η
Πολιτική παιδεία
Θρησκευτικά
Αγγλικά 
Αρχαία
7η
Αρχαία

ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Β΄
Λυκείου

1η
Project
Project
Κείμενα
Βιολογία
2η
Κείμενα
Άλγεβρα
Ιστορία
Αρχαία
3η
Αρχαία
Αγγλικά
Γυμναστική
Η/Υ
4η
Βιολογία
Γεωμετρία
ΒΑΚΕ  (ΘΕΩ
Φυσ. Κατ (θετ)
Άλγεβρα
5η
Χημεία
Φυσική   (κατευθ)
Αρχαία κατεύθ
Αγγλικά
Φιλοσοφία
6η
Θρησκευτικά
Φυσική

Φιλοσοφία

7η
Θρησκευτικά
ΤΑΞΗ
ΩΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Γ΄
Λυκείου
1η
Γυμναστική
Γλώσσα
Γυμναστική
Γλώσσα

2η
ΘΕΩΡ
Αρχαία
Γλώσσα
Ιστορία
Γλώσσα
ΘΕΤ
Φυσική
Φυσική
ΟΙΚ
ΑΟΘ
ΑΟΘ

3η
ΘΕΩΡ
Ιστορια 
Ιστορία
Ιστορία
Ιστορία
ΘΕΤ
Φυσική
ΦΥΣΙΚΉ

Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
ΑΟΘ
ΑΟΘ
ΑΟΘ

4η
ΘΕΩΡ
Ιστορια 
Αρχαία
Αρχαία
Αρχαία
ΘΕΤ
Χημεία
ΦΥΣΙΚΉ
Μαθηματικά Θ/Ο
Χημεία
ΟΙΚ
Πληροφορική
Πληροφορική
ΑΟΘ

5η
ΘΕΩΡ
Κοινωνιολογία
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΊΑ
Κοινωνιολογία
Αρχαία
ΘΕΤ

Χημεία
Μαθηματικά Θ/Ο
Φυσική
ΟΙΚ
Κενο
Πληροφορική
Πληροφορική

6η
ΘΕΩΡ
Αρχαία
Λατινικά κατεύθ
Κοινωνιολογία
Κοινωνιολογία α
ΘΕΤ

Μαθηματικά
Μαθηματικά Θ/Ο
Μαθηματικά Θ/Ο
ΟΙΚ
Κενο
Αγγλικά