Αξιολόγηση προσφορών για εκδρομή στο Ηράκλειο


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ A KAI B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα ,  στο γραφείο της Διευθύντριας  του  Γενικού Λυκείου Βουκολιών συγκροτήθηκε και  συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την εκπαιδευτική  εκδρομή της Α και  Β Λυκείου στο Ηράκλειο Κρήτης για να αξιολογήσει τις προσφορές  που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Προκήρυξη  (αρ. πρωτ 7/22-1-19 ), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Χανίων. Παρόντες ήταν: Αρετάκη Στεφανία ως Πρόεδρος, Διευθύντρια  και τα μέλη Παρασκευαίδη Άννα, ΠΕ02 αρχηγός της εκδρομής, Ματσαμάκη Άρτεμη ΠΕ03 συνοδός, Λιόδη Αγγελική , συνοδός ,Κουβαριτάκη Νεκταρία, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Παπαδάκης Παύλος, Κεσόπουλος Βαγγέλης, Φραγκουλάκη  Αντωνία, Καραμουσαδάκης Νικόλαος  εκπρόσωποι των 5/μελών Μαθητικών  Συμβουλίων που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή.
Η επιτροπή σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-17 ΦΕΚ 681/6-3-17 άνοιξε τις 2 προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα , έλεγξε αν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:
Για Ηράκλειο  –οδικώς          4-4-2019 έως 6-4-2019
1
GOLD TOURS
 IBIS STYLE HOTEL
99
3
GIANNOYDAKIS TRAVEL
LATO BOUTIQUE HOTEL
98

 H επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη της εκδρομής, τον προορισμό και την τιμή ανά μαθητή καθώς και τις επιπλέον προσφορές που περιλαμβάνονται στην τιμή ανά μαθητή αποφάσισε ομόφωνα να επιλέξει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου  GIANNOYDAKIS TRAVEL για τον προορισμό Ηράκλειο.
Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων τριών(3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και   7-2-19.


Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ