Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή του ΓΕΛ Βουκολιών


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ή ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ
Σήμερα, 21 Νοεμβρίου 2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ,  στο γραφείο της Διευθύντριας  του  Γενικού Λυκείου Βουκολιών συγκροτήθηκε και  συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄Λυκείου στην Θεσσαλονίκη ή Πράγα-Βουδαπέστη-Βιέννη  για να αξιολογήσει τις προσφορές  που κατατέθηκαν στο σχολείο, μετά από την Προκήρυξη  (αρ. πρωτ:259/9-11-18), που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Χανίων. Παρόντες ήταν: Αρετάκη Στεφανία ως Πρόεδρος Διευθύντρια  και τα μέλη Παπαδάκη Μαρία ΠΕ02 αρχηγός της εκδρομής, Βασιλάκη Άννα ΠΕ03 συνοδός, Κουβαριτάκη Νεκταρία, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Μιχαηλίδης Μανώλης, Κολομπάκης Ανδρέας, Ανδρεάκη Πόπη  εκπρόσωποι του 15/μελούς Μαθητικού Συμβουλίου που θα λάβουν μέρος στην εκδρομή.
Η επιτροπή σύμφωνα με την ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-2-17 ΦΕΚ 681/6-3-17 άνοιξε τις 6 προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα , έλεγξε αν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:
Για Θεσσαλονίκη –Αεροπορικώς            4-2-2018/9-2-2018
1
CONNECTION TRAVEL
SANTA BEACH HOTEL
379
2
GOLD TOURS
CAPSIL HOTEL
381
3
GIANNOYDAKIS TRAVEL
IMPERIAL PALACE
440
ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ –ΒΙΕΝΝΗ     4-2-18/9-2-18
1
ΠΙΤΣΗΣ
OLYMPIK COGRESS,HUGARIAN CITY
535
2
 MIRANDA TRAVEL
 OLYMPIK COGRESS,HUGARIAN CITY
525
3
KALAMAKI TRAVEL
OLYMPIK COGRESS,HUGARIAN CITY
494


 H επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την προκήρυξη της εκδρομής, τον προορισμό και την τιμή ανά μαθητή καθώς και τις επιπλέον προσφορές που περιλαμβάνονται στην τιμή ανά μαθητή αποφάσισε ομόφωνα να επιλέξει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου KALAMAKI TRAVEL για τον προορισμό Πράγα-Βουδαπέστη-Βιέννη.
Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων τριών(3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και Δευτέρα 26 Νοεμβρίου
2018.

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΡΕΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ