«Εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20».


Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, πρέπει να  υποβάλουν  τα σχετικά δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία  έως και Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.  Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ