Αξιολόγηση προσφορών πενθήμερης εκδρομής Γ' λυκείου

                            
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

      Βουκολίες, 3/11/2017 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ.& Δ/ΘΜΙΑΣ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
             
            Αρ. Πρωτ: : 432

Βουκολιές Χανίων Τ.Κ. 73002
Ιστοσελίδα: http://www.lykeio-voukolion.gr/                                  
Πληροφορίες: Αρετάκη Στεφανία                                                                          
Τηλ./Fax 28240-31210                                                    

   
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών»
Την Παρασκευή  3/11/2017 και ώρα 8.15 π.μ., συγκροτήθηκε και συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή της Γ τάξης του Λυκείου Βουκολιών στη Θεσσαλονίκη ή Πράγα  αποτελούμενη από τους:
1.      Αρετάκη Στεφανία, Διευθύντρια  του ΓΕΛ Βουκολιών – πρόεδρος
2.      Παπαδάκη Μαρία– συνοδός εκπαιδευτικός, αρχηγός εκδρομής
3.      Βασιλάκη Άννα – συνοδός εκπαιδευτικός

4.      Κουβαριτάκη Νεκταρία - εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5.       
6.      Ανδρεαδάκης Γεράσιμος,Παπαδάκης Παναγιώτης, Καραμουσαδάκη Δέσποινα ως εκπρόσωποι των μαθητών.
Η επιτροπή, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4 , 28-2-17(ΦΕΚ 681 ΄, 6-3-2017), άνοιξε τις τέσσερις  προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, έλεγξε εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:

ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταξιδιωτικό Γραφείο                  Ξενοδοχείο                           Τιμή ανά μαθητή
GOLD TOURS                      EL GRECO   3*                306 €.

ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ

Ταξιδιωτικό Γραφείο
Ξενοδοχείο
Τιμή ανά μαθητή (οδικώς)
ΚΑLAMAKI TRAVEL
 ΟLYMPIK 4*
449€.

ΜΙRANDA TRAVEL
  ΟLYMPIK 4*
535 €.

Πίτσης Εμμανουήλ
ΟLYMPIK 4*
565 €.

Gold tours
MEETME SUPERIOR 3*
565 €

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη α) την με αριθ. πρωτ. 419/23-10-2017 προκήρυξη της εκδρομής, β) τον προορισμό, το ξενοδοχείο   δ) την τιμή ανά μαθητή,
αποφάσισε ομόφωνα:
Να επιλέξει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Κalamaki travel  για Πράγα, για το ξενοδοχείο Οlympik με ημιδιατροφή, απευθείας ναυλωμένη πτήση (Ηράκλειο-Πράγα), πέντε διανυκτρεύσεις, και τελική τιμή ανά μαθητή 449 ευρώ .
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη 13/3-11-2017 στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής.
                                                                               Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ Βουκολιών                                             


Αρετάκη Στεφανία                                                      

                                                                                            ΠΕΟ2 Φιλόλογος