ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 κατά τις ώρες 9 - 12 μ. θα είναι στο σχολείο η κ. Καλαντζή για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε σχέση με την συμπλήρωση και την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού σας δελτίου. 
Σας υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου είναι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.