Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2016

                                                                        Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ              ΜΑΘΗΜΑ                                                                     ΩΡΑ

Παρασκευή 2/9             ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Τσϊμας)                    8-10
Παρασκευή 2/9             ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ        10-12
                                       (Γιακουμάκης Ι)
Παρασκευή 2/9             ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  (Τσϊμας)                             10-12
______________________________________________________________________

Δευτέρα 5/9                   ΑΛΓΕΒΡΑ  (Καλατζή)                                                     8-10
Δευτέρα 5/9                   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  (Γιακουμάκης Ι)                        10-12
______________________________________________________________________

Τρίτη 6/9                      ΦΥΣΙΚΗ (Βουράκη)                                                         8-10
Τρίτη 6/9                      ΑΡΧΑΙΑ Γ.Π (Λιόδη)                                                       10-12
_____________________________________________________________________

Τετάρτη 7/9              ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (Καλατζή)                                                     8-10
Τετάρτη 7/9              ΙΣΤΟΡΙΑ   (Παπαδάκη)                                                      10-12
____________________________________________________________________

Πέμπτη 8/9         ΧΗΜΕΙΑ       (Αδαμίδης)                                                         8-10
Πέμπτη 8/9         ΦΙΛΟΟΣΟΦΙΑ  (Λιόδη)                                                          10-12
_____________________________________________________________________
 -
Παρασκευή 9/9  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  (Αδαμίδης)                                                             8-10