ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων να προσκομίσουν φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας στα Γραφεία του Λυκείου μας μέχρι την Τρίτη 19 Απριλίου 2016.
Συγκεκριμένα, οι τελειόφοιτοι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν 3 φωτογραφίες
ενώ οι απόφοιτοι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να φέρουν 1 φωτογραφία.