ΗΜΕΡΙΔΕΣ ;ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΙΛΙΣΜΟΥ

 ενημερώνουμε τους μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων αναρτώντας την αφίσα με τις ημερομηνίες των Διαδικτυακών Ημερίδων και τη διεύθυνση του καναλιού ΣυΕΠ : shorturl.at/fgu26  ότι, στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όλοι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μέσω του καναλιού youtube ΣυΕΠ τη ζωντανή μετάδοση των Διαδικτυακών Ημερίδων ΣυΕΠ ή/και να παρακολουθήσουν στο κανάλι  την μεταφόρτωση της βιντεοσκοπημένης ζωντανής ροής.