Πρόγραμμα σύγχρονης διδασκαλίας


Πρόγραμμα μαθημάτων ΓΕΛ  Βουκολιών για σύγχρονη επικοινωνία
Δευτέρα
Ώρα
Καθηγητής – Μάθημα
URL
10:00-11:15
Φραγκεδάκης -Πληροφορική

11:45-13:00
Παρασκευαΐδου (Έκθεση)

Τρίτη
10:00-11:15
Βουράκη -Φυσική

11:45-13:00
Κουμπανάκη -Μαθηματικά

9:00-10:00
Μαλανδράκη- Βιολογία με το zoom

Τετάρτη
10:00-11:15
Γιακουμάκης – Κοινων.

11:45-13:00
Αδαμίδης - Χημεία

Πέμπτη
10:00-11:15
Κουμπανάκη (Μαθηματικά)

11:45-13:00
Παρασκευαΐδου- Iστορία

9:00-10:00
Μαλανδράκη(Βιολογία) με το zoom

Παρασκευή
10:00-11:15
Αδαμίδης - Βιολογία Α τεύχ

11:45-13:00
Γιακουμάκης - Οικονομία