Διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών στο Γενικό Λύκειο


ANAKOIΝΩΣΗ
Καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών καθώς και οι ενήλικοι μαθητές  να προσέλθουν στο ΓΕΛ Βουκολιών από τις 3 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ώστε να ολοκληρώσουν την εγγραφή των μαθητών στην Α Λυκείου και να ανανεώσουν την εγγραφή τους στις Β και Γ Λυκείου.
Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχουν μαζί τους είναι
Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης που έγινε τον Ιούνιο, ( Η Δήλωση μπορεί να εκτυπωθεί και στο σχολείο).
Για τους μαθητές Β και Γ Λυκείου δεν απαιτείται πιστοποιητικό του Δήμου  αν  ήδη υπάρχει στο σχολείο,

Η Διευθύντρια
Αρετάκη Στεφανία