Δήλωση Υποψηφίωνγια τις Πανελλήνιες εξετάσεις 2018


Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου θα γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων για το έτος 2018. Περισσότερες πληροφορίες στην ακόλουθη επιστολή