Αξιολόγηση προσφορών σχολικής Εκδρομής Για Αθήνα και Ναύπλιο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
      Βουκολιές , 8/12/2017 
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ.& Δ/ΘΜΙΑΣ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
               ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
             
              Αρ. Πρωτ:  469
Βουκολιές Χανίων Τ.Κ. 73002
Ιστοσελίδα: http://www.lykeio-voukolion.gr/
Πληροφορίες: Αρετάκη Στεφανία
Τηλ./Fax 28240-31210


   
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση αξιολόγησης προσφορών»

Την Παρασκευή 8/11/2017 και ώρα 11 π.μ., συγκροτήθηκε και συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών για την εκπαιδευτική εκδρομή της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου Βουκολιών στην Αθήνα και το Ναύπλιο αποτελούμενη από τους:
1.  Αρετάκη Στεφανία, Διευθύντρια του ΓΕΛ Βουκολιών ως πρόεδρος
2.  Βουράκη Ιωάννα – συνοδός εκπαιδευτικός
3.  Καλαντζή Χίλντα  – συνοδός εκπαιδευτικός, αρχηγός της εκδρομής
4.  Κουβαριτάκη Νεκταρία - εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
5  Καραμουσαδάκης Νίκος, Ανδρεάκη Καλλιόπη, Σταματάκη Κωνσταντίνα ως εκπρόσωποι των μαθητών.

Η επιτροπή, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4, 28-2-17(ΦΕΚ 681/ 6-3-2017), άνοιξε τις πέντε προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, έλεγξε εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:

Για Αθήνα- Ναύπλιο (αεροπορικώς) από  6-2-17έως  8-2-17
Ταξιδιωτικό Γραφείο               Ξενοδοχείο                           Τιμή ανά μαθητή
Gοld Tours                                     DIVANI (Αθήνα)
                                                       REX  (Ναύπλιο)                                      248

.Giannoudakis  Travel                     DIVANI,
                                                        REX                                                      266

                                                          
Για Αθήνα –Ναύπλιο (Ακτοπλοϊκώς) από 5-2-17 έως 9-2-17

Ταξιδιωτικό Γραφείο
Ξενοδοχείο
Τιμή ανά μαθητή
Giannoudakis Travel
DIVANI(Αθήνα)
REX (Ναύπλιο)
     226
Gold Τours
 DIVANI
 REX
198
Smart Τours
POLIS GRAND HOTEL (Αθήνα)
PARK HOTEL (Ναύπλιο)
210


Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη α) την με αριθ. πρωτ.455/29-11-17 προκήρυξη της εκδρομής, β) τον προορισμό, γ) το ξενοδοχείο δ) την τιμή ανά μαθητή,
αποφάσισε ομόφωνα:
Να επιλέξει την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Gold Tours για Αθήνα –Ναύπλιo, ακτοπλοϊκώς, ξενοδοχείο Divani (Αθήνα), Rex (Ναύπλιο), 2 διανυκτερεύσεις, και τελική τιμή ανά μαθητή 198 ευρώ .
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη  με αριθμό 14/8-12-17 στο βιβλίο Πράξεων του διευθυντή και υπογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής.Η Διευθύντρια  του ΓΕΛ ΒουκολιώνΑρετάκη Στεφανία                
 ΠΕΟ2 Φιλόλογος