Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999)

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999):
https://drive.google.com/open?id=0B8Sb0TI15LJXX0JaM2tpUTQteDg