Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2015-2016

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες μαθητές μας στις Πανεπιστημιακές σχολές και στα ΑΤΕΙ της χώρας, ότι η εγγραφή τους θα γίνει ηλεκτρονικά στο διάστημα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu,gov.gr) και χρησιμοποιώντας τον 8-ψήφιο προσωπικό κωδικό των εξετάσεων.
Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο έγγραφο ή να έρθετε από το σχολείο.

https://drive.google.com/file/d/0B8Sb0TI15LJXV0dXdDFta2F1Wm8/view?usp=sharing