παραλαβή Δελτίων Εξεταζομένου

Την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 στις 9:30π.μ. - τελευταία ημέρα των μαθημάτων - θα γίνει ενημέρωση των υποψηφίων μαθητών της Γ' Λυκείου σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Αμέσως μετά θα δοθούν τα Δελτία Εξεταζομένου στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων
Η παρουσία όλων των υποψηφίων είναι υποχρεωτική


Η Διεύθυνση του Σχολείου