Αξιολόγηση εκδρομής Γ' Λυκείου


Το ΓΕΛ Βουκολιών ύστερα από την σχετική προκήρυξη για την εκδρομή της Γ’ Λυκείου του σχολείου στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών από επιτροπή. Η απόφαση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο